Zadania maturalne z biologii

Znalezionych zadań - 2
1
2

Matura Czerwiec 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007)Zadanie 20. (1 pkt)

Pierścienice Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Pijawki żywiące się krwią zwierząt wytworzyły w toku ewolucji przystosowania w budowie do pobierania krwi i jej przechowywania.

Do cech budowy pijawek (1–3) przyporządkuj ich funkcję adaptacyjną do pasożytnictwa, wybraną spośród podanych (A–D).

Cechy

  1. ciało opatrzone przyssawkami
  2. gruczoły gardzieli wydzielające hirudynę
  3. metameryczne uchyłki jelita

Funkcja

  1. zapobieganie krzepnięciu przechowywanej krwi
  2. umożliwianie przymocowania się do żywiciela
  3. umożliwianie nacinania skóry żywiciela.
  4. zapewnianie magazynowania krwi

1.      2.      3.