Biologia - Matura Maj 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 20.

Kategoria: Układ hormonalny Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Objętość moczu wydalanego przez organizm człowieka jest zależna od stopnia nawodnienia organizmu. W regulacji wydalania moczu uczestniczą podwzgórze i hormon antydiuretyczny ADH, uwalniany przez przysadkę mózgową.
Na poniższym schemacie przedstawiono regulację wydalania moczu w organizmie człowieka w sytuacji niedoboru wody.

Uzupełnij schemat tak, aby zawierał informacje prawdziwe. Podkreśl w każdym nawiasie właściwe określenie.

Rozwiązanie

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne uzupełnienie schematu.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

1 – zwiększenie, 2 – stymulowanie, 3 – zwiększenie, 4 – małej.