Biologia - Matura Maj 2019, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 30.

Kategoria: Wpływ człowieka na środowisko i jego ochrona Typ: Podaj/wymień

Dzięki nowoczesnym metodom hodowli uzyskano wiele nowych odmian roślin i zwierząt, np. wysokoplenne odmiany zbóż, których uprawy wymagają intensywnego nawożenia.

Podaj przykład takiego zagrożenia dla środowiska, jakie może wynikać z intensywnego nawożenia upraw zbóż nawozami sztucznymi.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne określenie zagrożenia dla środowiska wynikającego z intensywnego nawożenia upraw zbóż nawozami sztucznymi, odnoszące się do eutrofizacji wód.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • Zanieczyszczenie wód nawozami spływającymi z pól (uprawnych).
  • Zwiększenie żyzności wód prowadzące do eutrofizacji / do niedotlenienia wód / niszczenia życia w zbiornikach wodnych.