Biologia - Matura Marzec 2021, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 17.

Kategoria: Choroby człowieka Dziedziczenie Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Która z wymienionych chorób genetycznych człowieka jest dziedziczona w sposób jednogenowy dominujący? Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.

  1. fenyloketonuria
  2. zespół Downa
  3. hemofilia
  4. choroba Huntingtona

Rozwiązanie

Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie D