Biologia - Matura Sierpień 2010, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 22.

Kategoria: Ekspresja informacji genetycznej Typ: Podaj/wymień

Na schemacie przedstawiono semikonserwatywny (półzachowawczy) proces replikacji cząsteczki DNA. Proces ten zachodzi przed podziałem komórki.

Podaj, na czym polega semikonserwatywność procesu replikacji.

Rozwiązanie

Za poprawne wyjaśnienie semikonserwatywności replikacji – 1 pkt.

Przykład odpowiedzi:

  • Każda potomna/skopiowana/ powstała w wyniku replikacji cząsteczka DNA ma jedną nić macierzysta i jedną nowodobudowaną.