Biologia - Matura Sierpień 2010, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 23.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Podaj/wymień Pozostałe

U człowieka autosomalny gen odpowiadający za typ uszu ma dwa allele. Allel warunkujący odstające uszy (U) dominuje nad allelem odpowiadającym za wytworzenie uszu przylegających (u). Kobieta o przylegających uszach oczekuje dziecka, którego ojcem jest mężczyzna mający uszy odstające i będący heterozygotą pod względem tego genu.

a)Zapisz genotypy rodziców dziecka, stosując podane symbole alleli.

Genotyp matki
Genotyp ojca

b)Zapisz odpowiednią krzyżówkę genetyczną i określ w procentach prawdopodobieństwo, że dziecko nie będzie miało odstających uszu.

 

 

 

 

 

Rozwiązanie

a)
za poprawne zapisanie genotypów obojga rodziców - 1 pkt.

Genotyp matki: uu,
Genotyp ojca: Uu

b)
za określenie prawdopodobieństwa 50% na podstawie poprawnie wykonanej szachownicy – 1 pkt.
gamety U u
u Uu uu

Jeżeli zdający podał dwa genotypy ojca (UU lub Uu) i do obydwu wykonał poprawne krzyżówki, to w a) – 0 pkt, a w b) -1 pkt