Biologia - Matura Sierpień 2010, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 25.

Kategoria: Mutacje Dziedziczenie Typ: Podaj/wymień

Poniżej przedstawiono kariotyp osoby, u której wystąpiła mutacja genetyczna dotycząca liczby chromosomów.

a)Podaj, na czym polega nieprawidłowość w kariotypie tej osoby.
b)Określ płeć tej osoby.

Rozwiązanie

a)
za poprawne określenie nieprawidłowości – 1 pkt.
  • Występuje tylko jeden chromosom płciowy X / brak chromosomu Y/drugiego chromosomu X.

Odp. dopuszczalna:

  • zespół Turnera

b)
za poprawne określenie płci – 1 pkt.
  • Kobieta