Biologia - Matura Sierpień 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 12.

Kategoria: Oddychanie komórkowe Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

W mięśniu szkieletowym ssaków mogą zachodzić procesy, w których glukoza ulega przemianom w procesach oddychania tlenowego lub oddychania beztlenowego.

Porównaj w tabeli lokalizację oraz substraty i produkty oddychania tlenowego i beztlenowego zachodzącego w komórce mięśniowej (nie uwzględniaj przenośników energii oraz jonów wodorowych).

Cecha porównywana Oddychanie tlenowe Oddychanie beztlenowe
Lokalizacja procesu w komórce mięśniowej
Substraty
Produkty

Rozwiązanie

Za poprawne wypełnienie każdego wiersza tabeli – po 1 pkt.

Cecha porównywana Oddychanie tlenowe Oddychanie beztlenowe
Lokalizacja procesu w komórce mięśniowej cytoplazma i mitochondria cytoplazma
Substraty Glukoza, tlen glukoza
Produkty CO2, H2O (energia/ATP) kwas mlekowy/mleczan (energia/ATP)