Biologia - Matura Sierpień 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 12.

Kategoria: Oddychanie komórkowe Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

W mięśniu szkieletowym ssaków mogą zachodzić procesy, w których glukoza ulega przemianom w procesach oddychania tlenowego lub oddychania beztlenowego.

Porównaj w tabeli lokalizację oraz substraty i produkty oddychania tlenowego i beztlenowego zachodzącego w komórce mięśniowej (nie uwzględniaj przenośników energii oraz jonów wodorowych).

Cecha porównywana Oddychanie tlenowe Oddychanie beztlenowe
Lokalizacja procesu w komórce mięśniowej
Substraty
Produkty

Rozwiązanie

Za poprawne wypełnienie każdego wiersza tabeli – po 1 pkt.

Cecha porównywana Oddychanie tlenowe Oddychanie beztlenowe
Lokalizacja procesu w komórce mięśniowej cytoplazma cytozol i mitochondria cytoplazma cytozol
Substraty Glukoza, tlen glukoza
Produkty CO2, H2O (energia/ATP) kwas mlekowy/mleczan (energia/ATP)

Uwagi od BiologHelp:
W powyższej odpowiedzi usunięto błąd występujący w oryginalnym kluczu CKE, wynikający ze zmiany podręcznikowego znaczenia określeń "cytoplazma" i "cytozol". W nowszych formułach matur odpowiedź "cytoplazma" nie zostałaby uznana. Cytoplazma to zawartość komórki wraz z organellami (oprócz jądra komórkowego). Innymi słowy cytoplazma to cytozol + organelle komórkowe otaczające jądro komórkowe. Tak podana odpowiedź jak w oryginalnym kluczu nie miałaby sensu w obecnym rozumieniu tego zagadnienia, bo byłaby równoznaczna mniej więcej ze stwierdzeniem, że proces zachodzi gdzieś w komórce. Jako synonimu określenia "cytozol" można użyć również określeń: cytoplazma podstawowa lub hialoplazma.