Biologia - Matura Sierpień 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 24.

Kategoria: Pozostałe Typ: Podaj/wymień

Na schematach przedstawiono typowe cykle rozwojowe zwierząt (I) oraz roślin (II).

Wypisz dwa oznaczenia literowe (spośród A–F), którymi na schematach oznaczono miejsce podziału mejotycznego.

Rozwiązanie

Za poprawne wskazanie każdego oznaczenia – po 1 pkt.
B i D