Biologia - Matura Sierpień 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 32.

Kategoria: Ekologia Typ: Podaj/wymień

Na wykresie przedstawiono trzy podstawowe typy krzywych przeżywania.

  1. dotyczy populacji gatunków, u których śmiertelność jest stała niezależnie od wieku
  2. charakteryzuje populacje gatunków, których śmiertelność jest najwyższa wśród osobników najmłodszych, zaś w starszych klasach wiekowych jest niewielka.
  3. charakteryzuje populacje gatunków, w których śmiertelność osobników jest niewielka przez większą część życia, a wzrasta wśród najstarszych osobników.
a)Do krzywych przeżywania typu I–III, przyporządkuj ich właściwe opisy, wybierając spośród A–C.

I         II         III

b)Określ, która z krzywych przeżywania (I–III) jest charakterystyczna dla gatunku śledzia.

Rozwiązanie

a)
Za poprawne przyporządkowanie wszystkich opisów – 1 pkt.

I – C, II – A, III – B,

b)
wskazanie krzywej typu III – B – 1 pkt.