Biologia - Matura Sierpień 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 34.

Kategoria: Metody badawcze i doświadczenia Typ: Sformułuj wnioski, hipotezę lub zaplanuj doświadczenie

Na schemacie przedstawiono wpływ temperatury i wilgotności ziarna na wzrost populacji wołka ryżowego – uciążliwego szkodnika magazynowego.

Na podstawie danych przedstawionych na wykresie sformułuj jeden wniosek dotyczący wpływu temperatury i wilgotności przechowywanego ziarna na ograniczenie szkód spowodowanych przez wołka.

Rozwiązanie

Za sformułowanie poprawnego wniosku – 1 pkt.

Przykłady odpowiedzi:

  • Im niższa temperatura i wilgotność przechowywanego ziarna tym mniejsze straty spowodowane przez wołka ryżowego.
  • Temperatura przechowywanego ziarna poniżej 15ºC, niezależnie od wilgotności, wpłynie na obniżenie szkód spowodowanych przez wołka.