Biologia - Matura Sierpień 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 9.

Kategoria: Metabolizm - pozostałe Typ: Podaj/wymień

Na schemacie przedstawiono jeden z mechanizmów regulacji aktywności enzymów w szlaku metabolicznym.

Załóżmy, że w szlaku metabolicznym przedstawionym na schemacie pewna toksyczna substancja jest inhibitorem enzymu 3.

Podaj dwa przykłady niekorzystnych następstw w metabolizmie komórki, które mogą być konsekwencją działania takiej toksycznej substancji.

Rozwiązanie

Za opisanie każdego z przykładów niekorzystnych następstw – po 1 pkt.

Przykłady odpowiedzi:

  • Nie powstanie produkt tej reakcji i będzie go brakowało w komórce.
  • W komórce dojdzie do nagromadzenia związku B/ produktu pośredniego B, co może wpływać niekorzystnie na metabolizm.