Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 11.

Kategoria: Układ oddechowy Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na schemacie przedstawiono budowę układu oddechowego człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem budowy tchawicy i płuc.

Schemat budowy układu oddechowego

Korzystając ze schematu, wykaż związek budowy przedstawionych nabłonków A i B z funkcją, jaką pełnią w układzie oddechowym.

A.

B.

Rozwiązanie

Za poprawne wykazanie związku budowy przedstawionych na schemacie nabłonków A (płuca) i B (tchawica) z funkcją, jaką pełnią w układzie oddechowym – po 1 pkt

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

A. płuca: Cienki jednowarstwowy nabłonek płaski ułatwia wymianę gazową/ dyfuzję gazów.
B. tchawica: Rzęski nabłonka jednowarstwowego wielorzędowego migawkowego/ urzęsionego ułatwiają wyłapywanie zanieczyszczeń pyłowych z wdychanego powietrza.