Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 16.

Kategoria: Układ krążenia Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

U człowieka występują cztery grupy krwi: A, B, AB i 0.
Na schemacie przedstawiono jedną z grup krwi, oznaczając odpowiednią literą obecność antygenów w błonach erytrocytów oraz rodzaje przeciwciał znajdujących się w osoczu tej krwi.

Schemat A
a)Ustal, którą grupę krwi przedstawiono na schemacie.
b)Uzupełnij poniższy schemat tak, aby przedstawiał krew grupy 0.
Schemat B
c)Czy osobie z grupą krwi AB można przetoczyć krew grupy A? Odpowiedź uzasadnij.

Rozwiązanie

a)
Za podanie prawidłowej grupy krwi – 1 pkt

Poprawna odpowiedź:

  • Grupa krwi A.

b)
Za w pełni prawidłowe wpisanie wszystkich oznaczeń (erytrocyty i przeciwciała) – 1 pkt

Poprawna odpowiedź:

Schemat B

c)
Za poprawne wyjaśnienie – 1 pkt

Przykład poprawnej odpowiedzi:

  • Tak, ponieważ osoba ta jest uniwersalnym biorcą, ponieważ w jej osoczu nie ma anty–A i anty–B / nie posiada żadnych przeciwciał w osoczu krwi.