Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 21.

Kategoria: Układ rozrodczy Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Na schemacie literami A i B oznaczono kierunki transportu różnych substancji pomiędzy naczyniami krwionośnymi matki a naczyniami krwionośnymi płodu w obrębie łożyska – narządu łączącego organizm matki z płodem.

Schemat transportu łożyskowego

Dopisz do liter A i B numery wszystkich substancji transportowanych przez krew.

  1. tlen
  2. dwutlenek węgla
  3. mocznik
  4. aminokwasy
  5. przeciwciała

A.
B.

Rozwiązanie

Za prawidłowe przyporządkowanie wszystkich składników krwi transportowanych z krwi dziecka do krwi matki (A) oraz wszystkich składników krwi transportowanych z krwi matki do krwi dziecka (B) – po 1 pkt

Poprawne odpowiedzi:

  • A: 2, 3
  • B: 1, 4, 5