Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 23.

Kategoria: Genetyka - pozostałe Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

W tabeli przedstawiono średnie proporcje genów wspólnych dla osób spokrewnionych ze sobą w różnym stopniu.

Stopień pokrewieństwa Przykłady Proporcje wspólnych genów
I Rodzice w stosunku do dzieci. Rodzeństwo w stosunku do siebie (z wyjątkiem bliźniąt jednojajowych). 1/2
II Dziadkowie w stosunku do wnuków. 1/4
III Kuzynowie pierwszego stopnia. 1/8

Źródło: G. Drewa, T. Ferenc, Podstawy genetyki dla studentów i lekarzy, Urban & Partner, Wrocław 2003

Na podstawie powyższej tabeli podaj stopień pokrewieństwa dawcy i biorcy, który daje największą szansę przyjęcia przeszczepu. Uzasadnij swój wybór.

Rozwiązanie

Za wskazanie I stopnia pokrewieństwa wraz z trafnym uzasadnieniem odnoszącym się do największego podobieństwa genetycznego organizmów – 1 pkt

Przykład poprawnej odpowiedzi:

  • I stopień pokrewieństwa, ponieważ osoby te byłyby najbardziej podobne genetycznie, więc byłaby największa zgodność tkankowa i przeszczep mógłby nie zostać odrzucony.

Komentarz wideo

Film do tego zadania jeszcze nie powstał. Kliknij poniższy przycisk, jeżeli chcesz aby Powtórka z biologii stworzyła komentarz wideo do tego zadania. Kliknięcie zwiększy szansę na powstanie takiego materiału w pierwszej kolejności.

Wysłano zgłoszenie. Subskrybuj nas aby być na bieżąco:

Więcej informacji o komentarzach wideo i ich dostępności Przeglądaj zadania z komentarzami wideo