Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 4.

Kategoria: Układ powłokowy Typ: Podaj/wymień

Na poniższym schemacie przedstawiono w uproszczeniu budowę skóry człowieka.

Skóra człowieka - budowa

Wybierz ze schematu dwa elementy budowy skóry, które biorą udział w termoregulacji organizmu. Przedstaw działanie każdego z nich w reakcji na wysoką temperaturę otoczenia.

Rozwiązanie

Za podanie prawidłowej nazwy każdej z dwóch struktur wraz z określeniem jej roli w reakcji na wysoką temperaturę otoczenia – po 1 pkt.

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

  1. gruczoł potowy – wydzielenie potu, który parując ochładza skórę
  2. naczynia krwionośne (włosowate) – rozszerzenie naczyń krwionośnych blisko powierzchni ciała ułatwia wypromieniowanie nadmiaru ciepła / pozwala na wydajniejsze oddawanie ciepła przez powierzchnię skóry.