Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 16.

Kategoria: Tkanki roślinne Typ: Podaj/wymień

Na rysunkach przedstawiono trzy przykłady tkanki okrywającej, występującej na różnych organach roślinnych.

Wytwory tkanki okrywającej
a)Do każdego przykładu tkanki (A–C) przyporządkuj wszystkie najbardziej prawdopodobne miejsca jej występowania w roślinie. Wybierz ich numery z poniższych.
  1. korzenie
  2. łodygi
  3. liście
  4. kwiaty

A.
B.
C.

b)Podaj, jaką rolę w procesie transportu wody w roślinie spełniają włośniki i aparaty szparkowe.

Rozwiązanie

a)
Za poprawne przyporządkowanie każdej tkance jej miejsca występowania w roślinie – 1 pkt

Poprawna odpowiedź
– A. – 3 liście / 2 łodygi / (4.kwiaty)
– B. – 3 liście / 2 łodygi
– C. – 1 korzenie

b)
Za poprawne podanie roli obu ze struktur w transporcie wody – 1 pkt

Przykład poprawnej odpowiedzi
– Włośniki pobierają z gleby wodę z solami mineralnymi / zwiększają powierzchnię chłonną korzenia, natomiast aparaty szparkowe zapewniają parowanie wody z liści / transpirację, powodując wzrost siły ssącej w roślinie co umożliwia transport wody przez roślinę (bez udziału ATP).