Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 16.

Kategoria: Tkanki roślinne Typ: Podaj/wymień

Na rysunkach przedstawiono trzy przykłady tkanki okrywającej, występującej na różnych organach roślinnych.

Wytwory tkanki okrywającej
a)Do każdego przykładu tkanki (A–C) przyporządkuj wszystkie najbardziej prawdopodobne miejsca jej występowania w roślinie. Wybierz ich numery z poniższych.
  1. korzenie
  2. łodygi
  3. liście
  4. kwiaty

A.
B.
C.

b)Podaj, jaką rolę w procesie transportu wody w roślinie spełniają włośniki i aparaty szparkowe.

Rozwiązanie

a)
Za poprawne przyporządkowanie każdej tkance jej miejsca występowania w roślinie – 1 pkt

Poprawna odpowiedź
– A. – 3 liście / 2 łodygi / (4. kwiaty)
– B. – 3 liście / 2 łodygi / (4. kwiaty)
– C. – 1 korzenie

Uwagi od BiologHelp:
Uzupełniłem powyższą odpowiedź od CKE o pozycję "4. kwiaty" jako prawdopodobne miejsce występowania tkanki "B." zawierającej aparaty szparkowe i włoski. Klucz CKE uwzględnia możliwość ujęcia obecności tkanki z aparatami szparkowymi w obrębie kwiatów, jednak nie uwzględnił aby mogły tam występować również włoski. Włoski w obrębie kwiatów, np. na młodych płatkach korony, mogą pomagać w utrzymaniu ich kształtu w trakcie formowania i rozwijania kwiatu. Jest zatem prawdopodobne, że znajdziemy w obrębie kwiatu tkankę okrywającą zawierającą zarówno aparaty szparkowe jak i włoski. Co prawda trudno powiedzieć aby było to najbardziej prawdopodobne miejsce występowania tych struktur, jednak w mojej ocenie pojęcie "najbardziej prawdopodobne miejsca" jest dość płynne. Uważam w związku z powyższym, że dołączenie do odpowiedzi B. kwiatów również powinno zostać uznane, choć nie konieczne (podobnie jak dla odpowiedzi A.).

Przykładowy artykuł dotyczący włosków w obrębie kwiatów:
Tan, J., Walford, SA., Dennis, E. et al. Trichomes control flower bud shape by linking together young petals. Nature Plants 2, 16093 (2016).
Przykładowy artykuł dotyczący aparatów szparkowych w obrębie kwiatów:
Xinmin Huang, Shuqin Lin, Shenggen He, Xiaohui Lin, Jiping Liu, Riyuan Chen, Hongmei Li, Characterization of stomata on floral organs and scapes of cut ‘Real’ gerberas and their involvement in postharvest water loss, Postharvest Biology and Technology, Volume 142, 2018, Pages 39-45

b)
Za poprawne podanie roli obu ze struktur w transporcie wody – 1 pkt

Przykład poprawnej odpowiedzi
– Włośniki pobierają z gleby wodę z solami mineralnymi / zwiększają powierzchnię chłonną korzenia, natomiast aparaty szparkowe zapewniają parowanie wody z liści / transpirację, powodując wzrost siły ssącej w roślinie co umożliwia transport wody przez roślinę (bez udziału ATP).