Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 18.

Kategoria: Paprotniki Typ: Podaj/wymień

Na schemacie przedstawiono proces przemiany pokoleń u paproci.

Cykl życiowy - schemat
a)Podaj nazwę i sposób rozmnażania się roślin (pokoleń) oznaczonych na schemacie numerami I i II.

I
II

b)Zaznacz na schemacie literą R strukturę, w której zachodzą podziały mejotyczne.

Rozwiązanie

a)
Za poprawne podanie nazw obu pokoleń i określenie sposobów ich rozmnażania – 1 pkt

Poprawna odpowiedź
– I gametofit – płciowo / płciowo przez gamety
– II sporofit – bezpłciowo / bezpłciowo przez zarodniki

b)
Za prawidłowo zaznaczoną na schemacie strukturę paproci, w której zachodzą podziały mejotyczne – 1 pkt

Poprawna odpowiedź

Cykl życiowy paproci