Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 29.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Podaj/wymień

W tabeli przedstawiono różne umaszczenia sierści królików i warunkujące je genotypy.

Dziedziczenie umaszczenia królików
a)Wypisz z tabeli wszystkie allele genu decydującego o umaszczeniu królików.
b)Podaj allel, który jest recesywny w stosunku do wszystkich pozostałych alleli.

Rozwiązanie

a)
Za podanie wszystkich (czterech) alleli – 1 pkt

Poprawna odpowiedź
–allele: C, c, cch, ch

b)
Za podanie allelu recesywnego – 1 pkt

Poprawna odpowiedź:
– allel: c