Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 31.

Kategoria: Genetyka - pozostałe Typ: Podaj/wymień

W poniższej tabeli przedstawiono przykład mutacji genowej. W kodowanym przez ten gen białku nie zmieniła się po mutacji ani sekwencja aminokwasów, ani też jego funkcja.

Sekwencja nukleotydów mRNA przed mutacją UUU UUC UCC UAA
Kodowane aminokwasy fenyloalanina fenyloalanina seryna tyrozyna
Sekwencja nukleotydów mRNA po mutacji UUU UUU UCC UAA
Kodowane aminokwasy po mutacji genu fenyloalanina fenyloalanina seryna tyrozyna

Podaj cechę kodu genetycznego, która pozwoliła w przedstawionym przypadku na zachowanie sekwencji aminokwasów w białku, pomimo zajścia mutacji genowej.

Rozwiązanie

Za podanie właściwej cechy kodu genetycznego – 1 pkt

Poprawna odpowiedź:
–kod genetyczny zdegenerowany / wieloznaczny (możliwość kodowania jednego aminokwasu przez więcej, niż jeden kodon)