Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 6.

Kategoria: Metody badawcze i doświadczenia Typ: Sformułuj wnioski, hipotezę lub zaplanuj doświadczenie

Pozostawione na powietrzu ziemniaki, pokrojone do przygotowania frytek ciemnieją. Uczniowie postanowili zbadać, w jaki sposób przechowywać ziemniaki przygotowane na frytki. W tym celu przygotowali trzy zestawy doświadczalne – zlewki, w których umieścili po 10 pasków ziemniaków:

zestaw I – zlewka z ziemniakami pozostawiona na powietrzu
zestaw II – zlewka z ziemniakami zalanymi wodą wodociągową
zestaw III – zlewka z ziemniakami zalanymi rozcieńczonym roztworem kwasu cytrynowego.

Przygotowane zestawy pozostawili na godzinę w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej.

a)Podaj, który zestaw doświadczalny był próbą kontrolną.
b)Podaj, w jaki sposób uczniowie mogą ustalić wynik doświadczenia.

Rozwiązanie

a)
Za podanie zestawu, który był próbą kontrolną – 1 pkt

Poprawna odpowiedź
– zestaw I

b)
Za podanie kryterium ustalania wyników – 1 pkt

Przykład poprawnej odpowiedzi
– W celu ustalenia wyników uczniowie powinni porównać barwę ziemniaków / porównanie barwy ziemniaków