Biologia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 58.

Kategoria: Stawonogi Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj/wymień

Na rysunku przedstawiono budowę morfologiczną jednego z bezkręgowców.

Na podstawie: http://pl.wikipedia.org/wiki/ [dostęp: 27.12.2014].
a)Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Bezkręgowiec ten jest przedstawicielem

  1. skąposzczetów.
  2. wieloszczetów.
  3. skorupiaków.
  4. wijów.
b)Podaj nazwę typu zwierząt, do którego należy przedstawiony na rysunku bezkręgowiec i jedną widoczną cechę jego budowy morfologicznej, charakterystyczną dla tego typu.

Rozwiązanie

a)
(0-1)

D

b)
(0-1)

Przykład poprawnej odpowiedzi
Stawonogi, ponieważ zwierzę to ma odnóża podzielone na człony połączone stawowo.

Wskazówki

a)
Zadanie to wymaga znajomości budowy zwierząt należących do poszczególnych gromad stawonogów i pierścienic. Na podstawie analizy jego budowy należy podjąć decyzję, co do przynależności systematycznej tego zwierzęcia.
Wije pokrojem ciała – wydłużone, robakowate i segmentowane – mogą przypominać pierścienice, a zwłaszcza wieloszczety, które różnią się od stawonogów nieczłonowanymi parapodiami i brakiem chitynowego oskórka, choć mają, jak wije, wyodrębnioną głowę. Najłatwiej odróżnić wije od skąposzczetów, jeżeli kojarzy się je z dżdżownicą, która ma tylko drobne, choć liczne szczecinki. Możesz łatwo odróżnić je od skorupiaków, które mają głowotułów i odwłok, a nie jak wije – głowę z 1 parą czułków oraz korpus.

b)
Dokonanie poprawnego wyboru gromady przesądza o poprawnej odpowiedzi w tym poleceniu. Bardzo dobrze widoczne są członowane odnóża i słabiej widoczny chitynowy oskórek – cechy stawonogów.