Biologia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 59.

Kategoria: Bezczaszkowce Ssaki Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij Podaj/wymień

Na rysunku przedstawiono budowę lancetnika.

Źródło: E.P. Solomon, L.R. Berg, D.W. Martin, Biologia, Warszawa 2014, s. 682.
a)Korzystając z rysunku, wypisz dwie cechy budowy lancetnika (poza obecnością struny grzbietowej), charakterystyczne wyłącznie dla strunowców i występujące w którymś stadium życiowym u każdego strunowca.
b)Uzasadnij przynależność człowieka do strunowców, uwzględniając budowę jego szkieletu osiowego.

Rozwiązanie

a)
(0-1)

Dwie cechy spośród: (grzbietowo położona) cewka nerwowa, szpary skrzelowe w gardzieli, ogon.

b)
(0-1)

Przykłady poprawnych odpowiedzi

  • W rozwoju zarodkowym (organogeneza) pojawia się struna grzbietowa, która następnie zostaje zastąpiona przez kręgosłup.
  • Człowiek dorosły ma galaretowate krążki międzykręgowe (dyski), które są pozostałością struny grzbietowej.

Wskazówki

a)
Skorzystaj z opisów rysunku i wyróżnij te elementy budowy ciała lancetnika, które są charakterystyczne tylko dla strunowców, choć mogą występować u nich nie we wszystkich stadiach rozwoju osobniczego. Spośród wyróżnionych cech wystarczy podać dwie.

b)
Aby prawidłowo zrealizować polecenie, przeanalizuj schemat budowy lancetnika i wyróżnij element stanowiący szkielet. Następnie przypomnij sobie, jak powstaje szkielet osiowy u zarodka, oraz jak zbudowany jest kręgosłup u dorosłego człowieka. Czy dostrzegasz jakieś cechy budowy szkieletu osiowego wspólne dla człowieka i lancetnika?