Biologia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 6.

Kategoria: Skład organizmów Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na rysunkach przedstawiono fragment cząsteczki kolagenu.

Na podstawie: http://biochemia.wp.ap.siedlce.pl/Biofizyka/Biofizyka_4.ppt [dostęp: 17.10.2014].

Korzystając z rysunku, wykaż związek między strukturą kolagenu a jego funkcją biologiczną w organizmie człowieka.

Rozwiązanie

Przykład poprawnej odpowiedzi

Kolagen ma strukturę włóknistą, skręconą, jest więc białkiem fibrylarnym, odpornym na rozciąganie i elastycznym (powracającym do poprzedniego kształtu po rozciągnięciu), przez co:

  • nadaje elastyczność skórze,
  • nadaje odporność na rozciąganie (wytrzymałość) ścięgnom,
  • pełni funkcję podporową (strukturalną) w różnych tkankach organizmu (w organizmie).

Wskazówki

Analizując rysunek, zwróć uwagę na skręconą strukturę włóknistą kolagenu, bo z tego łatwo wywnioskować, że jest on odporny (wytrzymały) na rozciąganie. Jeżeli zna się przykład miejsca występowania kolagenu w organizmie człowieka (np. skóra, ścięgna), to w połączeniu z ustaloną właściwością (odporność na rozciąganie) można określić funkcję kolagenu (np. nadawanie elastyczności skórze i wytrzymałości na rozciąganie więzadłom). W ten sposób zostanie wykazany związek włóknistej struktury kolagenu z pełnioną funkcją.