Najczęstsze działy na testach Olimpiady Biologicznej - podsumowanie z roku 2013/2014

Wykres

Powoli zbliża się termin oddawania prac badawczych na Olimpiadę Biologiczną, po czym pozostanie oczekiwanie na wyniki recenzji i kwalifikację do etapu okręgowego. Warto w tym czasie jednak nie poprzestać na samym oczekiwaniu, ale rozpocząć przygotowania do testu. W niniejszym artykule przybliżę strukturę testów etapu okręgowego i centralnego po zmianie regulaminu olimpiady, a także zaprezentuję zestawienie z jakich działów najczęściej pojawiały się pytania w minionym roku. Zapraszam do lektury:)

Jak zapewne wszyscy zainteresowani wiedzą, zmiana regulaminu Olimpiady Biologicznej jaka dokonała się w minionym roku szkolnym przyniosła nie tylko konieczność corocznego sporządzania pracy badawczej, ale także wpłynęła na kształt testów etapu okręgowego i centralnego. Obecnie zawierają one nie tylko stricte pytania testowe, ale także pytania w stylu prawda/fałsz, czy na przyporządkowanie. Przystąpmy zatem do szczegółowego przyjrzenia się strukturze testów.

Struktura testu etapu okręgowego

Na teście etapu okręgowego można obecnie uzyskać maksymalnie 100pkt. Sam test składa się z dwóch części i czas przeznaczony na jego rozwiązanie to 2,5 h.

Część A są to standardowe pytania testowe jednokrotnego wyboru, takie jakie były przed zmianą regulaminu. Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 pkt, przy czym całkowita liczba punktów możliwa do zdobycia w tej części nie przekracza 70 pkt (w roku 2013/2014 wyniosła 60 pkt, czyli 60 pytań testowych).

Część B składa się natomiast z nie mniej niż 10 zadań zamkniętych typu "prawda/fałsz", "na przyporządkowanie" i "uporządkowanie w kolejności". Przykładowe pytania każdego typu można znaleźć na stronie olimpiady pod adresem: http://www.olimpbiol.uw.edu.pl/?id_dz=363. Wyjątkowo w teście mogą pojawić się również inne formy pytań zamkniętych. Za każde pytanie w tej części można otrzymać od 1 do 5 pkt, przy czym jedna nieprawidłowa odpowiedź/przyporządkowanie w zadaniu to -1 pkt, a za tylko 1-2 prawidłowe odpowiedzi/przyporządkowania w zadaniu otrzymujemy 0 pkt. Za bezbłędne rozwiązanie wszystkich pytań w tej części można otrzymać do 40 pkt (w roku 2013/2014 można było zdobyć 40 pkt przy liczbie zadań równej 25).

Struktura testu etapu centralnego

Test etapu centralnego daje możliwość uzyskania maksymalnie 150 pkt, przy czym złożony jest z 3 części, które należy rozwiązać w wyznaczonym czasie wynoszącym 3 h.

Część A, podobnie jak w etapie centralnym, są to standardowe pytania testowe jednokrotnego wyboru, takie jakie były przed zmianą regulaminu. Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 pkt, przy czym całkowita liczba punktów możliwa do zdobycia w tej części nie przekracza 70 pkt (w roku 2013/2014 wyniosła 63 pkt, czyli 63 pytań testowych).

Część B wygląda tak samo jak w etapie okręgowym. Różnica polega na tym, że za bezbłędne rozwiązanie wszystkich pytań w tej części można otrzymać do 80 pkt (w roku 2013/2014 można było zdobyć 79 pkt przy liczbie zadań równej 46).

Część C nie jest aktualnie opisana na stronie olimpiady, jednak pojawiła się na teście w roku 2013/2014. Polegała na rozpoznaniu organizmów przedstawionych na kolorowych fotografiach umieszczonych na dołączonych do testu planszach. Nazwy gatunków były podane w tabelach, należało przyporządkować je do odpowiedniej fotografii. W tej części były 4 zadania, za które łącznie można było otrzymać 8 pkt (po 2 pkt na zadanie).

Działy z jakich najczęściej pojawiały się pytania na testach w roku 2013/2014

Poniżej prezentuję wykresy przedstawiające strukturę tematyczną testu etapu okręgowego oraz centralnego. W związku z różną punktacją pytań uznałem za stosowniejsze przedstawienie liczby punktów jaką można było zyskać rozwiązując zadania przyporządkowane przeze mnie do określonej kategorii. Ponadto wyszczególniłem jaka część punktów pochodziła z każdej z części testu (A, B lub C, zgodnie z powyższym opisem). Pytania kategoryzowałem według własnego uznania, a w związku z interdyscyplinarnością wielu pytań starałem przyporządkować je do działu, w którym z największym prawdopodobieństwem można by było znaleźć prawidłową odpowiedź na zadane pytanie. Zestawienie należy traktować jako ogólne zobrazowanie struktury tematycznej pytań testowych natomiast zaznaczam, że co roku proporcje te mogą być nieco odmienne, jak wskazuje wcześniej przygotowane przeze mnie zestawienie testów z lat 2007-2013. Tam też można znaleźć szczegółowe objaśnienie stworzonych przeze mnie kategorii. A oto i wykresy:

Wykres etap okręgowy
Wykres etap centralny