Analityka medyczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) - opinia studenta II roku studiów stacjonarnych

0

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Ilość nauki na pierwszym roku jest całkiem spora aczkolwiek można sobie tak wszystko zorganizować, że czasu wolnego zostaje sporo. Na pewno trzeba się przygotować na rozwiązywanie zadań z matematyki. Na WUMie akurat na analityce matematyka jest i mimo, że nie jest jej dużo jeśli chodzi o liczbę godzin na uczelni to materiału jest całkiem sporo i są to nowe rzeczy (całki, różniczki - zwłaszcza II semestr czego nie było w liceum). Pozostałe przedmioty wymagają nauki ale są swobodnie do przejścia. Chemia organiczna i analityczna są jednak nieco bardziej wymagające na tym kierunku. Książki można wypożyczać w bibliotece...lepiej to robić jak najszybciej bo czasem ich brakuje w bibliotece głównej WUMu..jednak jest tak dużo różnych źródeł jak internet, skrypty, że często nie są one potrzebne (zależy od przedmiotu). W kolejnych latach jednak jest więcej nauki (II i III rok) II rok czyli wiodące przedmioty jak biochemia, fizjologia, analiza instrumentalna, biologia molekularna. Na III dużo nauki z mikrobiologii i patofizjologii. Moim zdaniem jak ktoś umie sobie rozplanować dobrze czas to jest w stanie dobrze przejść przez 1 rok i to z całkiem dobrymi ocenami. Jednak trzeba zdawać sobie sprawę ze słabszych i gorszych swoich stron bo nie ze wszystkiego można być najlepszym. Najważniejszy jest umiar.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Uczelnia daje duże możliwości rozwoju...otworem stoją przed nami różne organizacje zrzeszające studentów. Jedną z takich jest "Kreatywny Diagnosta Laboratoryjny" - będąc jej członkiem można uczestniczyć w wielu ciekawych akcjach...jak przygodny pomiar glukozy ludziom w galeriach, tłumaczenie obywatelom kim są diagności, jak ważną rolę odgrywają w diagnozowaniu patologii na poziomie laboratorium...że to oni wykonują badania i zatwierdzają badania i są ważnym ogniwem medycznym obok lekarza i farmaceuty. W organizacji zajmujemy się także współczesnymi problemami tego zawodu zarówno na poziomie edukacji na uczelni(w celu doskonalenia nauczania jak i późniejszym kształceniem i perspektywami po studiach). Na uczelni funkcjonuje wiele kół naukowych w których można uczestniczyć już od 1 roku. Odbywa się wiele konferencji naukowych, które są organizowane przez Kreatywnego Diagnostę Laboratoryjnego. Wyjazdy na krajowe konferencje są również organizowane przez tą organizację. Daje to duże możliwości rozwoju, poszerzenia wiedzy i poznania wielu ciekawych osób. Biblioteka uczelni z czytelnią jest bardzo dobrze zaopatrzona. Po ukończeniu kierunku jest wiele możliwości...można pracować w laboratoriach diagnostycznych, w instytucjach naukowo badawczych, można także wybrać karierę naukową i dostać się na doktorat pracując na uczelni.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Na uczelni panuje zdrowa atmosfera, wszyscy sobie pomagają, nie spotkałem się z "wyścigiem szczurów". Wobec siebie jesteśmy serdeczni, pożyczamy sobie wzajemnie notatki i wzajemnie rozwiązujemy problemy...zarówno te naukowe jak i organizacyjne związane z uczelnią (terminami kolokwiów, egzaminów etc.).

Życie w mieście

Komunikacja w Warszawie jest bardzo dobra tzn. punktualna, dobrze funkcjonująca, na uczelnie można się dostać zarówno autobusem jak i tramwajem. W Warszawie jest mnóstwo możliwości spełnienia wolnego czasu jak to w dużym mieście. Gorzej jest z kosztami bo niestety życie w Warszawie jest dosyć drogie...wiele osób za to daje radę łączyć naukę z pracą w stolicy.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Kierunek bardzo ciekawy, wiele interesujących przedmiotów mogących zainteresować każdego.