Automatyka i Robotyka, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (ATH) - opinia studenta III roku studiów stacjonarnych

5

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Pierwszy rok to tak naprawdę poznawanie specyfiki kierunku. Nienawidziłem technikum ze względu na niezapowiedziane kartkówki, odpytywanie i takie tam. Tu wszystko musi być zaplanowane. Nikt nie czai się jak w szkole średniej, żeby tylko znaleźć sposób jak wstawić złą ocenę jak ma się gorszy dzień. Nauki uważam, że nie jest więcej. Być może jest, ale jeśli się uczy tego, co mnie interesuje, to się tego nie czuje. W kolejnych latach jest coraz łatwiej, zna się już wykładowców, oczywiście przedmioty się zmieniają na bardziej praktyczne. Od siebie polecam systematyczność, ma się wtedy spokojniejszą głowę.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Uczelnia współpracuje z bardzo dużą ilością firm. Organizowane jest mnóstwo darmowych szkoleń, które normalnie (kiedy nie jest się studentem ATH) kosztują po kilka tysięcy złoty. Średnio kilka razy w miesiącu otrzymuje się oferty pracy.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Jak to wszędzie, jest różnie. Są przemili wykładowcy, z którymi by można było do nocy siedzieć na uczelni, ale są też przeciwieństwa. Jeśli chodzi o rywalizację między studentami, to zależy jaki rocznik i specjalizacja.

Jak jest z mieszkaniem?

Cena akademika to ok 430-480 zł miesięcznie.

Życie w mieście

Komunikacja miejska dość dobrze działa, jest łatwy dojazd do uczelni. Z tego miejsca praktycznie wszędzie się dojedzie.