Bioinżynieria zwierząt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) - opinia studenta I roku studiów stacjonarnych

0

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

O wiele więcej nauki i trudniejszy stopień. Zajęcia praktyczne (obowiązkowe) tyle co godziny lekcyjne w liceum, a do tego jeszcze wykłady.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Bardzo dobre. Dużo zajęć praktycznych, np. z chemii o dwie godziny z sześciu więcej niż wykładowych. Biblioteka jest dobrze zaopatrzona, a sale, sprzęt i preparaty dostępne na ćwiczeniach.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Wykładowcy mało się przejmują studentami. Robią ostrą selekcję jednak jeżeli ktoś się będzie starał to uzyska od nich pomoc.

Życie w mieście

Jest to duże miasto z dobrze rozwiniętą komunikacja miejska i licznymi miejscami Do nauki a także rozrywki. Osobiście dojazd mam ułatwiony ze względu na posiadanie prawa jazdy i własnego auta.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Wolniejsze tempo, dokładniejsze określenie wymagań obowiązującego nas materiału i wyciągnięcie pomocnej dłoni w stronę studentów od wykładowców.