Biologia, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) - opinia studenta II roku studiów stacjonarnych

0

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Bardzo dużo wolnego czasu.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Bardzo przeciętne, a nawet kiepskie.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Wykładowcy dość dobrze nastawieni, wyścigu szczurów nie zauważyłam, ale w porównaniu z poprzednimi studiami atmosfera miedzy studentami mało koleżeńska.

Życie w mieście

Dojazdy i możliwość spędzenia wolnego czasu świetna, miasto wspaniałe.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Na I roku głownie powtórka z liceum.