Biologia, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) - opinia studenta I roku studiów stacjonarnych

0

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Specjalność bioanalityka.
Nauki troszkę więcej niż w liceum czasu wolnego jest sporo, z książek rzadko korzystam.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Daje duże możliwości rozwoju. Jest parę kół naukowych.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Wykładowcy w większości są przyjaźni.

Jak jest z mieszkaniem?

Dużo ofert z mieszkaniami.

Życie w mieście

Duże możliwości spędzenia wolnego czasu. Dobre połączenia komunikacji miejskiej. Dużo zieleni w mieście.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Polecam wydział Biologi i Biotechnologi UMCS.