Kierunek lekarski, Akademia Śląska (dawne WST) - opinia studenta III roku studiów stacjonarnych

5

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Rok I ciężki. Dużo nauki. Wymagania zwłaszcza z anatomii i chemii (zadania chemiczne przez pół roku). Biologia molekularna bardzo rozbudowana w porównaniu np. z ŚUM, z którym tu wszyscy się porównują. Histologia - jak trafisz - kadra to taki ŚUM - bis (zresztą z wielu przedmiotów tak jest)

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Poziom wysoki, ale nie ma jakiegoś wyścigu szczurów. Część osób sama rezygnuje - tak około 10%, a drugie 10% powtarza albo nie chce powtarzać. U nas trochę osób przeniosło się do Warszawy, bo tam jest łatwiejsza anatomia.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Asystenci są różni.... jedni mili, drudzy mniej... Jakoś specjalnie nikt jednak dwój nie stawia. Choć są rekordziści, którzy całej grupie potrafią nie zaliczać.

Jak jest z mieszkaniem?

Taniej niż np. w Warszawie czy Krakowie. Trzeba jednak szybko wynajmować, bo w Zabrzu jest też ŚUM, a tam przyjmują tłumy, więc jest konkurencja do mieszkań.

Życie w mieście

Nudne miasto.... nic ciekawego, ale to tak naprawdę to jest sporo nauki, więc to bez znaczenia.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Szkoda, że ze względu na rozwój uczelni niektóre zajęcia już na pierwszych dwóch latach są w Katowicach.