Kierunek lekarski, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (CM UMK) - opinia studenta II roku studiów stacjonarnych

0

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Na pierwszym roku króluje biologia molekularna i anatomia. Na biologii należy dokładnie przerobić Genetykę Medyczną Drewy oraz Krótkie wykłady z biologii molekularnej. Warto skupić się również na treściach przekazywanych na wykładach. Anatomii warto uczyć się z Bochenka lub Skawiny, zależy to od asystenta. Do zaliczenia egzaminu trzeba się skupić na treściach wykładowych. Dobrze zaopatrzyć się w atlas fotograficzny Mc Minna, gdyż zawarte w nim zdjęcia łudząco przypominają nasze preparaty. Warto także zwrócić uwagę na pytania z konkursu Scapula aurea z lat poprzednich. Histologia to głównie wykłady i materiał z ćwiczeń. Na każdych ćwiczeniach odbywają się wejściówki. Bardzo w porządku katedra. Wymagającym przedmiotem jest parazytologia. Tu trzeba się przyłożyć poświęcając uwagę nauce ze skryptów uczelni, podręcznikom Kadłubowskiego, Buczek oraz wykładom. Do reszty przedmiotów wystarczają prezentacje.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Zajęcia są na wysokim poziomie, jednocześnie asystenci, przynajmniej większość, jest wyrozumiała i chętnie dzieli się sugestiami, na co zwrócić uwagę oraz tłumaczą dokładnie sprawiające problem zagadnienia. Prężnie działa około 60 kół naukowych i IFMSA, gdzie można się zapisać niezależnie od roku studiów. Biblioteka jest dobrze zaopatrzona i nigdy nie miałam problemu z otrzymaniem potrzebnej pozycji. Coraz bardziej rozszerza się oferta atrakcyjnych zajęć fakultatywnych, np. zakupy z dietetykiem, projektowanie diet leczniczych, taniec, rysunek, chór.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Dużo zależy od asystenta. Niektórzy są nieco złośliwi, ale zdecydowana większość chce jak najwięcej nam przekazać i pomóc. Studenci między sobą dzielą się materiałami, przepływ informacji również nie jest zaburzony. Im wyższe lata, tym "wyścig szczurów" jest bardziej wyraźny, jednakże są to marginalne przypadki.

Jak jest z mieszkaniem?

Ceny kawalerki to od 700 zł wzwyż.

Życie w mieście

Miasto jest bardzo dobrze skomunikowane, co ułatwia sprawę, gdyż budynki uczelni są rozrzucone po mieście. W okolicach Starego Rynku są liczne obiekty gastronomiczne oraz kluby, gdzie można miło spędzić czas.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Fakt, że studenci z innych uczelni przenoszą się do CM UMK, mówi sam za siebie :)