Kierunek lekarski, Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM) - opinia studenta IV roku studiów stacjonarnych

0

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Dużo nauki, mało czasu. Na drugim roku jest jeszcze gorzej. Potem wszystko się normuje i można normalnie studiować.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Praca wszędzie, zarobki na rezydenturze mierne. Po uzyskaniu specjalizacji jest lepiej.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Sympatycznie.

Jak jest z mieszkaniem?

Ok 1000 za kawalerkę, 700 za pokój w mieszkaniu 2 pokojowym.

Życie w mieście

Dużo zieleni, korków mało, studencko - nieatrakcyjne.