Kierunek lekarski, Śląski Uniwersytet Medyczny (ŚUM) - opinia studenta II roku studiów stacjonarnych

0

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

3x więcej, czasu wolnego stosunkowo mało, jedynie w weekendy. Na drugim roku więcej czasu.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Bardzo dobrze, wszystko jest.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Raczej ludzie sobie pomagają.

Jak jest z mieszkaniem?

Akademik od 300, mieszkania ok. 500 plus media.

Życie w mieście

Dobra (komunikacja), korki tylko o 8 i 16.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Ciężko przewidzieć czy się spodoba, dużo się zmienia w trakcie nauki.