Kierunek lekarski, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu - opinia studenta II roku studiów stacjonarnych

0

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Dużo nauki, mało czasu.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Na zajęciach nie nauczysz się niczego. Nudne jak flaki z olejem, nieprzydatne, po prostu bez sensu.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Większość asystentów ma cię w dupie, ale przynajmniej nie jest złośliwa.

Jak jest z mieszkaniem?

600-900 zł za pokój na stancji.

Życie w mieście

Wrocław -duże miasto, dużo możliwości rozrywki.