Kierunek lekarski, Uniwersytet Opolski - opinia studenta I roku studiów stacjonarnych

1

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Ogromna masa nauki, niejasne wymagania. Najgorzej anatomia i Prof z Bydgoszczy - możesz się uczyć a i tak nie zdajesz. Pytania na kolokwiach są mega trudne i wykraczające poza materiał. Biologia i rozpoznawanie pasożytów to porażka. Reszta przedmiotów do przeżycia.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Na razie w ogóle, bo brak mi czasu.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Wykładowcy raczej ok, oprócz anatomii. Grupa studencka - bardzo pomocna.

Jak jest z mieszkaniem?

Dojeżdżam ;)

Życie w mieście

Brak mi czasu 😔

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Nie poszłabym tu drugi raz