Kierunek lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) - opinia studenta IV roku studiów stacjonarnych

0

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Większa ilość materiału niż w liceum, codzienna praca nie wyklucza jednak życia towarzyskiego i rozwijania swoich zainteresowań, rokrocznie student radzi sobie lepiej z coraz większą ilością teorii, dobrze zorganizowany jest w stanie efektywnie uczyć się oraz mieć czas na pozauczelniane zajęcia.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Największym minusem jest nastawienie zajęć na formę wykładu, co sprawia, że zajęcia praktyczne są marginalizowane, a studenci znudzeni. Bloki kliniczne, który pozwalają rozwijać umiejętności praktyczne to ok. 20% całego roku. Minusem są również liczne grupy ćwiczeniowe - zajęcia kliniczne prowadzone w stosunku lekarz:studenci 1:6. Uczelnia oferuje wachlarz kół naukowych i konferencji, osobiście zachęcam i jestem usatysfakcjonowana z ich poziomu merytorycznego i organizacyjnego.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Niestety za często trafia się asystent, który nie potrafi utrzymać zainteresowanie studentów i przekazywać treść w inny sposób niż czytanie przygotowanej prezentacji. Zdarzają się osoby zaangażowane w pracę ze studentami i takie zajęcia pozostają na długo w pamięci. Wśród studentów nie dostrzegam "wyścigu szczurów".

Jak jest z mieszkaniem?

Mieszkanie - ok 700-900 zł za pokój. Najlepiej szukać mieszkania jak najbliżej uczelni - od 3 roku większość zajęć na terenie kampusu.

Życie w mieście

Warto mieszkać bliżej uczelni, gdyż korki potrafią wydłużyć powrót do domu o 30-90 min. Miasto jest drogie. Jest szansa, że spodoba się miłośnikom tłocznych, "żywych" aglomeracji.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Polecam, ale warto samodzielnie zadbać o rozwijanie umiejętności praktycznych - koła naukowe, nauka języków obcych itp.