Kierunek lekarsko-dentystyczny, Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM) - opinia studenta IV roku studiów stacjonarnych

0

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Zdecydowanie więcej nauki niż w liceum, trzeba poświecić praktycznie cały wolny czas po zajęciach, by co dzień moc przygotować się na wejściówki, w kolejnych latach ilość nauki wzrasta.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Dostateczny poziom zajęć, zamiast seminariów często zdarzają się wejściówki, warsztatów brak, możliwości rozwoju - przeciętne.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Podejście wykładowców i asystentów - tragiczne (!), student jest traktowany jak zło konieczne, wyścig szczurów zaczyna się na 3 roku, kiedy sami musimy zadbać o posiadanie pacjentów na zajęciach klinicznych, by wyrobić "normy zabiegowe" (brak norm=płatne powtarzanie roku).

Jak jest z mieszkaniem?

Pokój w mieszkaniu około 800 zł, życie w akademiku tańsze, możliwość poznania dużo ciekawych ludzi, wiele imprez.

Życie w mieście

Dobry dojazd na zajęcia, wiele możliwości spędzenia wolnego czasu.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Żałuje wyboru tej uczelni, ze względu na ciągły strach niewyrobienia norm zabiegowych.