Kierunek lekarsko-dentystyczny, Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM) - opinia studenta III roku studiów stacjonarnych

3

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Dużo nauki, testowanie wytrzymałości psychicznej studenta, dojazdy w odległe miejsca miasta, mało czasu wolnego.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Zbyt mało książek w bibliotece.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Każdy wykładowca uważa, że jego przedmiot jest najważniejszy.

Jak jest z mieszkaniem?

Dobre warunki mieszkaniowe w akademiku w przyzwoitej cenie.