Logistyka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) - opinia studenta III roku studiów niestacjonarnych

3

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Ilość nauki nie jest dużo większa niż w liceum.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Poziom zajęć wysoki. Zajęcia prowadzone przystępnie można zrozumieć jeśli się chce.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Nie ma mowy i wyścigu szczurów studenci z mojej jak i innych grup chętnie wymieniają się notatkami i pytaniami na zaliczenia.

Życie w mieście

Bufety na kampusie i w okolicy.
Dojazd banalny komunikacja miejska blisko autostrady dla zmotoryzowanych bardzo duży parking płatny oraz dość duży bezpłatny.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Polecam i pozdrawiam
Logistyka