Logistyka, Uniwersytet Zielonogórski (UZ) - opinia studenta II roku studiów stacjonarnych

4

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Można przejść bez książek. Mniej uczenia niż np. w liceum. Trzeba się uczyć na sesje.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Dobry.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Studenci w grupie OK. W innych grupach jest element rywalizacji.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Dziękuję