Pedagogika, Uniwersytet Zielonogórski (UZ) - opinia studenta III roku studiów niestacjonarnych

1

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Bardzo dużo materiału, w krótkim czasie.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Nasza grupa nie duża, wykładowcy zbyt wiekowi, stary program nauczania i metody.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Taka sobie.

Życie w mieście

Dojazd ok. Mieszkania drogie.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Powinno być więcej praktyk, mniej teorii, bardziej zajęcia prowadzone na zasadzie ćwiczeń, a nie wykłady.