Położnictwo, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu - opinia studenta III roku studiów stacjonarnych

0

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

O wiele więcej nauki, dużo czasu trzeba jej poświęcić, dużo niepotrzebnych przedmiotów.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Poziom zajęć wysoki, wyjazd za granicę po skończeniu studiów.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Wszystko zależy od podejścia wykładowcy, relacje między studentami raczej dobre.

Jak jest z mieszkaniem?

Mam własne mieszkanie.

Życie w mieście

Dojazd na zajęcia bezproblemowy, dużo form spędzania wolnego czasu.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Żałuję wyboru kierunku i uczelni.