Stosunki międzynarodowe, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL) - opinia studenta I roku studiów stacjonarnych

5

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Zdecydowanie mniej nauki w porównaniu do liceum w pierwszym semestrze. Drugi semestr zapowiada się na bardziej pracowity.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Zaopatrzenie biblioteki dostateczne, możliwości pracy po tym kierunku trochę niepewne. Poziom zajęć średni, koło naukowe w trakcie zakładania.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Studenci są z reguły bardzo pomocni, a profesorowie wyrozumiali.

Jak jest z mieszkaniem?

Ceny mieszkań dosyć średnie.

Życie w mieście

Komunikacja miejska wysoko rozwinięta, możliwości spędzania wolnego czasu jest wiele.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Bardzo polecam.