Technologie Energii Odnawialnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) - opinia absolwenta studiów stacjonarnych

4

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Wprowadzenie podstawowych przedmiotów, fizyka, matematyka, chemia itp. Najtrudniejsze przedmioty to Mechanika Płynów, Inżynieria Elektryczna, Termodynamika i Automatyka (wszystkie w późniejszych semestrach), dla wszystkich tych przedmiotów są napisane książki przez Doktorów oraz Profesorów SGGW, dzięki nim można bez problemu zdać na 4, szczególnie mechanikę płynów (książka napisana przez Profesora Kubraka). Tok 4 semestrów wpływa na wybranie specjalizacji, połowa z najwyższą średnia przydzielona zostaje na niekonwencjonalne źródła energii (trudne przedmioty związane z automatyką), a druga połowa z gorszą średnią przechodzi na przetwórstwo i produkcja biopaliw i (jeżeli nie jesteś fanem automatyki bardzo polecam tę specjalizacje, tematy prac inżynierskich też są łatwiejsze oraz pytania zadawane na obronie, można sobie łatwo podciągnąć średnią).
WSKAZÓWKA: NA OBRONĘ ZADAWANE SĄ 3 PYTANIA: jedno od promotora, jedno z ogólnego toku oraz jedno ze specjalizacji (razem 130 pytań) warto opracowywać je na bieżąco gdy przedmioty są realizowane i można dopytać się wykładowców, lista jest na stronie SGGW.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Bardzo przyjemne studia jeżeli zależy nam na tytule inżyniera. Jeżeli chodzi o zdobycie wiedzy dotyczącej energii odnawialnej to informacji najwięcej uzyskuje się na temat turbin wiatrowych oraz elektrowni wodnych, panele fotowoltaiczne to przedmiot bardziej poruszany na specjalizacji niekonwencjonalne źródła energii. Jeżeli pójdziesz na biomasę oraz biopaliwa praktycznie nie ma tam żadnego przedmiotu o OZE. Warto samemu się douczyć.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Prowadzący są bardzo mili, szczególnie z przedmiotów specjalizacyjnych. Bardzo pomocni, udzielają odpowiedzi na każde zapytania. Dzięki teams są bardzo łatwo dostępni, odczytują wiadomości.

Jak jest z mieszkaniem?

Najlepiej wybrać mieszkania blisko uczelni ze względu na dodatkowy dojazd z metra na uczelnię.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Warto pomyśleć o temacie pracy inżynierskiej już wcześniej. Bardzo dużo materiału trzeba przerobić przed samą obroną, nie zostawiałabym tego na ostatnią chwile. Wcześniej poznać zasady pisania pracy inżynierskiej (jak cytować, jak stylistycznie powinno to wyglądać).