Technologie Energii Odnawialnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) - opinia absolwenta studiów stacjonarnych

2

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Pierwszy rok bardzo ogólny. Matematyka, fizyka, chemia i dodatkowo przedmioty takie jak mechanika płynów itp. Do tych drugich trzeba się bardziej przyłożyć. Nic związanego jakkolwiek z energetyką.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Uczelnia zaopatrzona dobrze, lecz nic z tego nie jest wykorzystywane. O energetyce słyszy się tylko w teorii, a o energetyce odnawialnej pojedyncze słowa. Jeżeli chodzi o to, to niczego człowiek się nie dowie, chyba że będzie się uczył o tym sam.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Atmosfera luźna, ludzie przyjemni. Żadnych problemów ze zdobyciem notatek od starszych roczników, a wykładowcy w większości przyjaźnie nastawieni. Oczywiście są wyjątki.

Jak jest z mieszkaniem?

W akademikach wysoki standard. W przeciętnym akademiku ok 350 zł/miesiąc. Mieszka się bardzo przyjemnie.

Życie w mieście

Duży kampus SGGW, na miejscu prawie wszystko. Do centrum metrem.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Cała uczelnia ma duże zaplecze dydaktyczne i możliwości. Jednak na tym kierunku nie dowiesz się niczego, jeżeli sam się tego nie nauczysz. Nie polecam. +jedna gwiazdka za atmosferę, którą tworzą tam studenci.