Terapia zajęciowa, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (CM UMK) - opinia studenta I roku studiów stacjonarnych

2

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Ilość nauki:
Umiarkowanie, jednakże praktycznie brak zajęć związanych bezpośrednio z kierunkiem.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Po tym kierunku jest mała możliwość rozwoju zawodowego.
Na studiach skupienie jest głównie na przedmiotach niepotrzebnych do zawodu (np anatomia czy fizjologia), za mało jest rodzajów technik terapii, a zajęcia kierunkowe są bardzo nudne.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Bardzo ciężko uzyskać jakiekolwiek informacje (panie w dziekanacie spoglądają wyłącznie ze złowrogim spojrzeniem), wszystkie informacje zostają podane z opóźnieniem (zagadnienia na egzamin z fizjologii zostały wysłane 2 dni przed dniem ostatecznym), kontakt z wykładowcami praktycznie nie istnieje (nie odpisują na emaile), często korzystają z pomocy asystentów.
Budynki uczelni są rozmieszczone po całym mieście. Czasami ma się 15 minut na transport z jednego końca na drugi.

Jak jest z mieszkaniem?

Mieszkania - ceny są umiarkowane.

Życie w mieście

Bardzo dobra komunikacja miejska.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Nie polecam studiowania terapii zajęciowej na Collegium Medicum w Bydgoszczy. Może to być jedynie dobre uzupełnienie do innych studiów.
Terapia zajęciowa tutaj wygląda jak zawód opiekuna medycznego z animatorem czasu wolnego.