Weterynaria, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - opinia studenta VI roku studiów stacjonarnych

0

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Mało wolnego czasu.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Małe możliwości.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Podejście wykładowców w większości takie, że traktowali nas jak śmieci.

Jak jest z mieszkaniem?

Akademik 3 os ok 340 zł.

Życie w mieście

Duża różnorodność, różne opcje spędzania czasu wolnego.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Kierunek bez perspektyw, bardzo źle opłacany. Szczerze nie polecam.