Zarządzanie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - opinia absolwenta studiów stacjonarnych

4

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Na pewno więcej aczkolwiek zależy to głównie od studenta. Można się "prześlizgnąć" a można też ambitnie i wartościowo wykorzystać czas studiów. Najbardziej absorbujący czasowo jest 1 rok i 1 semestr drugiego.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Duże. Ze względu na ilość warsztatów, wykładów otwartych, konferencji, oferty kół studenckich. Również targi kariery, oferty praktyk i staży, umowy z firmami. Duża oferta programów wymiany studenckiej. Zajęcia prowadzone przez praktyków.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Dobra. Na moim kierunku wykładowcy poważnie podchodzą do swojej pracy i do studentów. Przekazują wiele praktycznych porad, przykładów z własnej kariery. Między studentami panowała zawsze atmosfera solidarności i wsparcia.

Życie w mieście

Komunikacja miejska niestety jedna z droższych w kraju, ale można zawsze dobrać wystarczającą taryfę pod swoje potrzeby. Są także rowery miejskie, Uber. Miasto prostudenckie. Wiele zniżek, bogate życie kulturalne.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Nie żałuję.